top of page
pexels-michael-erhardsson-5130428.jpg

Reinventing progress

Nova vrsta Think Tank-a specijalizirana za političke, ekonomske, socijalne i tehnološke politike.

NAŠA
MISIJA

Bosna i Hercegovina je država na Zapadnom Balkanu u srcu jugoistočne Evrope i na kulturnom i geografskom raskršću Istoka i Zapada. BiH je istinska multikulturalna, višejezična i raznolika nacija sa autentičnim evropskim kulturnim identitetom, bogatom istorijom i geopolitičkim značajem.

 

BiH je zemlji s bogatim prirodnim resursima i visoko obrazovanom i tehnološki pismenom radnom snagom, postoji ogroman potencijal za ekonomski razvoj.

 

Zemlja je devastirana tokom rata 1990 -ih i još uvijek zahtijeva znatnu obnovu i razvoj. Političke, ekonomske i društvene reforme potrebne su za otključavanje punog ekonomskog potencijala, povećanje prosperiteta i dugoročnu stabilnost u BiH.

 

Postoje ogromne mogućnosti za ulaganja u svaki sektor koje će zauzvrat smanjiti troškove poslovanja i ubrzati ekonomski rast.

 

Inicijativa Kulin okupila je stručnost iz cijelog svijeta kako bi pomogla u otključavanju uzbudljivog potencijala BiH.
 

Naša vizija

 

Naša vizija je jedinstvena, prosperitetna i moderna Bosna i Hercegovina koja poštuje vladavinu prava, prihvaća globalna slobodna tržišta i ostvaruje svoj puni potencijal kroz inovacije.

 

Naša misija

 

KI će pokrenuti transformaciju Bosne i Hercegovine radeći s lokalnim i međunarodnim zajednicama na promicanju inovativnih programa koji olakšavaju reformu pravosuđa, digitalizaciju, ublažavanje odljeva mozgova, ulaganja i trgovinu, društvenu koheziju i politički angažman.

our_mission
Višegrad
expertise

NAŠA STRUKA

BIZNIS & EKONOMIKA

Investicije i trgovina

BiH su potrebna veća direktna strana ulaganja kako bi ubrzala razvoj i stvorila uspješnu ekonomiju. KI će identifikovati ključne sektore sa najvećim potencijalom rasta i privući i olakšati međunarodni kapital u najbolje privatne i javne mogućnosti ulaganja. Lobirat ćemo za reformu i poboljšanje pravnih i regulatornih okvira za podršku investicijama i rastu u Bosni i Hercegovini.
 
BiH ima veliku priliku povećati izvoz i poboljšati trgovinski bilans. Kako bi se iskoristio ovaj potencijal, KI će lobirati za smanjenje unutrašnjih i vanjskih barijera te za nove i poboljšane trgovinske sporazume sa svojim trgovinskim partnerima.

 

Digitalna transformacija
Mnoge zemlje su opterećene činjenicom da moraju nadograđivati i prilagođavati naslijeđene digitalne sisteme. BiH je imala minimalnu digitalizaciju sistema, pa ima čistu ploču na kojoj bi se mogla implementirati vrhunska platforma za digitalnu transformaciju. KI će savjetovati uvezi implementacije ove transformacije što će značajno smanjiti birokratiju i troškove poslovanja. 

 

POLITIČKO & PRAVOSUDNO

 

Reforma pravosuđa
Reforma pravosuđa ključna je za poboljšanje političke stabilnosti i ekonomskog razvoja. KI će lobirati za reformu pravosudnog sistema i predložiti sprovođenje antikorupcijskih mjera koje su se pokazale uspešnim u uporedivim zemljama. KI će savjetovati o poboljšanju obrazovanja i obuke pravosuđa i jačanju nezavisnosti sudstva.

Političko angažovanje
BiH ima složene i neprozirne političke i ustavne sisteme. KI će povećati transparentnost parlamenta na državnom, entitetskom i lokalnom nivou podržavajući lokalno istraživačko novinarstvo i razvijajući pristupačne web stranice i aplikacije koje se lako koriste i koje javnosti pružaju podatke i informacije o izabranim predstavnicima i Vladi.
 
Politički angažman ključan je za poticanje promjena u BiH. KI će uključiti lokalna i biračka tijela dijaspore u politički sistem. Bosanska dijaspora ključni je neiskorišćeni resurs koji može pokrenuti političke reforme. KI će koristiti digitalne transformativne tehnologije kako bi dosegao dijasporu i pojednostavio i povećao registraciju birača.

 

SOCIJALNA & KULTURNA

Ublažavanje odljev mozgova i obrazovanje

BiH ima treću najveću stopu kvalifikovane i profesionalne emigracije u svijetu. KI će razviti inovativne programe i poticaje za privlačenje studenata i obrazovanih profesionalaca koji žive u inozemstvu u BiH. KI će razvijati i podržavati programe koji otvaraju radna mjesta i mogućnosti za poticanje velikog broja talenata da se vrate kući i doprinesu razvoju i rastu BiH.

 

Socijalna kohezija

Jedinstven nacionalni identitet kamen je temeljac prosperitetne nacije. KI će razviti programe koji ujedinjuju različite zajednice širom BiH. Mi ćemo upravljati programima koji identifikuju i ublažavaju taktike na webmreži i van webmreže i aktivnosti koje siju podjele. Lobirat ćemo za smanjenje obrazovne segregacije i za primjenu univerzalnih zakona o ljudskim pravima na svim nivoima vlasti i društva.
 

INOVACIJA & TEHNOLOGIJA

 

Startup i poslovna kultura

BiH ima veliku, uspješnu i stručnu nezavisnu internetsku industriju i kompanije za vanjske izvore poslovnih procesa koji rade za mnoge od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, što je dokaz da se BiH može natjecati na najvećim svjetskim tržištima.

 

KI će razviti programe za podršku i poticanje uspješne kulture pokretanja. Radit ćemo s Vladom, univerzitetima i kompanijama na razvoju politika, strategija i programa koji olakšavaju klasteriranje, inovacijska središta i pristup kapitalu.

 

KI će raditi sa domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama na smanjenju prepreka za ulaganja i razvijanju investicionih platformi zasnovanih na blockchainu koje su inovativne i usklađene sa propisima.
 

anton-sharov-cPSZkNTGF5I-unsplash.jpg
ATTORNEYS

DIREKTORI

Aldin has a background in law and technology, specialising in Financial Technology along with extensive experience in driving Big Data, Machine Learning and Blockchain initiatives. Aldin has a special interest in social-political advancement strategies. He is also the Director of a Blockchain and Analytics consultancy firm in the UK. 

aldin%20old_edited.jpg

Aldin Ademović

Direktor KI

Aldin has a background in law and technology, specialising in Financial Technology along with extensive experience in driving Big Data, Machine Learning and Blockchain initiatives. Aldin has a special interest in social-political advancement strategies. He is also the Director of a Blockchain and Analytics consultancy firm in the UK. 

Screenshot 2019-02-19 at 17.40.36.png

Toby Illingworth

Direktor KI

Toby has been a lobbyist and Executive Director of the Independent Investment Management Initiative (IIMI), a financial services think tank in London and Singapore for the last 8 years, as well as being involved in politics for a decade, focusing on foreign affairs, international trade and government finance & governance. Toby is also the Director of a trade consultancy practice.   

NAŠ SAVJETODAVNI ODBOR

Bob Stewart.jpg

Col. Bob Stewart MP

British Member of Parliament

Marko.jpg

Dr. Marko Attila Hoare

Historian & Associate Prof. at SSST

4.jpg

Dr. Jasmin Mujanović

Political Scientist

Jovanaaaa-201x300.jpg

Jovana Musić

Managing Director at HUB387

Aleksandar_Mastilovic.jpg

Aleksandar Mastilović 

Technology & Communications Expert

DSC00762.jpeg

Tom Crema

Government Affairs & Investment Advisor

1200px-Official_portrait_of_Sir_Michael_

The Rt. Hon Sir Michael Fallon

Former UK Defence Secretary

Zerina-Masetic_it-department_ibu.jpg

Dr. Zerina Mašetić

Asst Prof. Information Technology at Burch University

Alma-Ahmic.jpg

Alma Ahmić

CEO of Bamcard

bruce.jpg

Bruce Berton

Former Principal Deputy High Representative 

dzeneta-karabegovic.jpg

Dr. Dženeta Karabegović

Political Sociologist

Dino_Keco.jpg

Dr. Dino Kečo

Professor at Burch University

Bosnia_edited_edited.jpg

H.E. Vanja Filipović

BiH Ambassador to the UK

David Latham.jpg

The Rt. Hon

Sir David Latham

Former UK Lord Justice of Appeal

Byron-Radcliffe.jpg

Byron Radcliffe

CEO of Equal Access International

Matea.jpeg

Matea Markić Vučić

Managing Director at SPARK School

mario-barosevcic-5582031.jpg

Mario Baroševčić

VC Fund Manager 

Admir.jpeg

Admir Čavalić

Economic Analyst

contact
azur-golic-eSvZ3HkPFQ8-unsplash.jpg

NAŠA ADRESA

The Kulin Initiative

Maglajska 1

Sarajevo 71000

Bosnia & Herzegovina

Email: info@kulininitiative.org
Tel:  +387 61 811 690

Thanks for submitting!

KONTAKT
KULIN

INICIJATIVA

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page